Registrul National Integrat

 Proiect finantat din Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.04.03
Asistenţă pentru stabilirea Registrului Naţional Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al habitatelor naturale de interes comunitar din România